Vi er din kvalitetsbevidste samarbejdspartner

Og vi kommer gerne med ideer, råd og vejledning til din fest

Lejebetingelser

 

 

Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledniger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets opsætningsareal.

Lejeren har ansvar for enhver skade el. tyveri, der påføres det lejede fra det er udleveret af os , til det er Jysk Festudlejning ihænde igen.

Beredskabsstyrelsen har udsendt nogle forskrifter og vejledninger omkring sikkerheden. Find deres arangement herunder -og følg linket. Vi hjælper gerne med yderligere råd og vejledning.

  • Vi skal have et arrangement i et telt, der er større end 50 m2.
  • Vi bliver under 150 personer.
  • Følg linket, og læs afsnit 1 + 2
  • Vi skal have et teltarrangement.
  • Vi bliver over 150 personer.
  • Følg linket, og læs afsnit 1 + 3. 

Tekniske forskrifter for telte

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til indretning af telte til over 150 personer.

Beredskabsstyrelsens pladsfordelingsplan

For arangementer, der planlægges på offentlig plads eller vej (herunder også private veje!) skal politiets tilladelse indhentes.

Afbestilling:

Ved anullering af ordre senere end 14 dage før levering/afhentning, betales 50 % af lejebeløbet, hvis andet ikke er aftalt skriftelig med Jysk Festudlejning.

For telte er det 30 dage.

Betalings betingelser:

Netto kontant ved modtagelsen, hvis andet ikke er aftalt skriftelig med Jysk Festudlejning. Alle priser er incl. 25 % moms.

Lejeperioden:

Priserne er gældende for en gangs brug. Alt derudover, aftales skriftelig med, Jysk Festudlejning.

Returneres det lejede senere end det aftalte tidspunkt, opkræves 10 % ekstra leje pr. påbegyndt dag.

Rengøring: 

Det lejede leveres/udleveres rengjort. Hvis andet ikke er aftalt skriftelig med, Jysk Festudlejning, skal det lejede returneres i samme stand som ved levering,

og skal være pakket i samme embalage som ved modtagelsen. Alt embalage returneres rent og intakt. For manglende rengøring af det lejede, betales omvask.

Drikkeglas er incl. opvask i lejepris.

Transport: 

Ved levering og afhentning beregnes et kørselstillæg, max 10 m. til nærmeste lukket eller overdækket afsætningssted. Over 10 m. samt op eller nedbæring, betales ekstra.

Aftales ved bestilling.

Selvafhentning :

Ved selvafhentning er det AB lager, Ole Rømers Vej 20, 8670 Låsby. Kun i LUKKET og rengjort bil/ trailer, ikke trailer med løs presenning.

Stole skal transporteres stående.

Selvafhentning / returnering: 

Selvafhentning og returnering skal foregå inden for det aftalte tidsrum. Selvafhentning og returnering skal foregå med rengjort, lukket bil eller lukket trailer.

Telte:

Pris på telte er incl. opstilling og nedtagning. Vi skal kunne køre, direkte til opstillingsstedet, på kørefast underlag, max. gå afstand 10-15 m. ellers hjælp til ind og udbæring, eller ekstra betaling for ind og ud-bæring over 15 m.

Ved "gør det selv" gulv hjælper vi igang med udlægning af gulv, kun ved leje af telt hos Låsby Telr & Serviceudlejning.

Ved "gør det selv" gulv, aflæsses gulvet så tæt på teltet, som vi kan køre til, og efter brug skal gulvet ligge som ved levering.

Skal Låsby Telt & Serviceudlejning, udlægge gulv, gøres dette så det følger teræn, skal gulvet udlægges så det er i vatter, kommer der tillæg for ekstra forbrugt tid.

Opstillingsstedet skal være rimelig jævn, og underlaget skal være af sådan en beskaffenhed at teltet stænger ikke synker i, der skal være mulighed for at fastgøre teltet forsvarligt, med pløkker eller skruger ( i asfalt el. beton ) hvis telte ikke kan fastgøres forsvarligt på denne måde, gøres teltet fast med beton telt-anker ( ekstra leje )

Ved unødig tilsmudsning af telt og gulv, betales for rengøring. Artikler til udsmykning, skal være udført i farveægte, og brandhæmmende materiale.

Depositum: 

Ved leje af telt og gulv, opkræves depositum på 50 % af lejeprisen, beløbet skal være indbetalt senest 30 dage før opstillings-dagen, restbeløbet betales ved levering, hvis andet ikke er aftalt, skriftelig med udlejer.

Det indbetalte depositum tilbagebetales ikke, ved afbestilling senere end 30 dage før den aftalte opstillingsdag.

Reklamationer: 

Ved eventuelle reklamationer, skal udlejer gøres opmærksom på dette inden det lejede tages ibrug. Ellers betragtes det som modtaget i fejlfri stand.

Er der sket en fejl, kan vi kun rette den hvis vi bliver kontaktet.

Udlejer svarer på 86 95 16 65, ellers indtales besked på telefonsvarer.

Reklamationer efter brug tages ikke til følge.

God fest ønskes af Låsby Teltudlejning & Serviceudlejning.

© JYSK FESTUDLEJNING | CVR: 27667902 | COOKIEPOLITIK