Vores produkter er altid i top stand

Derfor ønsker vi, I passer godt på både telte og andet udstyr, mens det er i jeres varetægt

Lejebetingelser

Udlejer har intet ansvar over for nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets opsætningsareal.

Lejeren har ansvar for enhver skade el. tyveri, der påføres det lejede, fra det er udleveret af os, til det er returneret igen.

Beredskabsstyrelsen har udsendt nogle forskrifter og vejledninger omkring sikkerheden. Find jeres arrangement herunder og følg linket. Vi hjælper gerne med yderligere råd og vejledning.

  • Vi skal have et arrangement i et telt, der er større end 50 m2
  • Vi bliver under 150 personer
  • Følg linket, og læs afsnit 1 + 2
  • Vi skal have et teltarrangement
  • Vi bliver over 150 personer
  • Følg linket, og læs afsnit 1 + 3 

Tekniske forskrifter for telte

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning til indretning af telte til over 150 personer.

Beredskabsstyrelsens pladsfordelingsplan

For arrangementer, der planlægges på offentlig plads eller vej (herunder også private veje), skal politiets tilladelse indhentes.

Afbestilling:

Ved annullering af en ordre senere end 14 dage før levering/afhentning, betales 50 % af lejebeløbet, hvis andet ikke er aftalt skriftligt med Jysk Festudlejning.

For telte gælder det dog, at disse skal afbestilles senest 30 dage før arrangementet.

Betalingsbetingelser:

Netto kontant ved modtagelsen, hvis andet ikke er aftalt skriftligt med Jysk Festudlejning. Alle priser er inkl. 25 % moms.

Lejeperioden:

Priserne er gældende for en gangs brug. Alt derudover, aftales skriftligt med Jysk Festudlejning.

Returneres det lejede senere end det aftalte tidspunkt, opkræves 10 % ekstra leje pr. påbegyndt dag.

Rengøring: 

Det lejede leveres/udleveres rengjort. Hvis andet ikke er aftalt skriftligt med Jysk Festudlejning, skal det lejede returneres i samme stand som ved levering og skal være pakket i samme emballage som ved modtagelsen. Alt emballage returneres rent og intakt. For manglende rengøring af det lejede, betales omvask.

Drikkeglas er inkl. opvask i lejepris.

Transport: 

Ved levering og afhentning beregnes et kørselstillæg, vi skal kunne parkere max 10 m. fra nærmeste lukkede eller overdækkede afsætningssted. I tilfælde af større afstand end 10 m. samt op eller nedbæring betales ekstra.

Dette aftales ved bestilling.

Selvafhentning og returnering: 

Ved selvafhentning er det AB lager, Ole Rømers Vej 20, 8670 Låsby. Afhentning skal foregå i LUKKET og rengjort bil/trailer af hensyn til vedligehold af materialerne - ikke trailer med løs presenning.

Stole skal transporteres stående.

Selvafhentning og returnering skal foregå inden for det aftalte tidsrum og med rengjort, lukket bil eller lukket trailer.

Telte:

Pris på telte er inkl. opstilling og nedtagning. Vi skal kunne køre direkte til opstillingsstedet, på kørefast underlag, max. gå afstand 10-15 m. ellers hjælp til ind og udbæring, eller ekstra betaling for ind og udbæring over 15 m.

Fast gulv gulvudlejning festtelt

I tilfælde af leje af "gør det selv" gulv og samtidig leje af telt ved Jysk festudlejning hjælper vi i gang med udlægning af gulv. Gulvet bliver læsset af så tæt på teltet som vi kan køre, og efter brug skal gulvet ligge som ved levering. 

Skal Jysk Festudlejning lægge gulv, gøres dette så det følger terræn, skal gulvet ligge i vatter, kommer der tillæg for ekstra forbrugt tid.

Opstillingsstedet skal derfor være rimelig jævnt, og underlaget skal desuden være af sådan en beskaffenhed, at teltets stænger ikke synker i. Der skal være mulighed for at fastgøre teltet forsvarligt med pløkker eller skruer (i asfalt el. beton).

Hvis telte ikke kan fastgøres forsvarligt på denne måde, gøres teltet fast med beton teltanker (ekstra leje).

Ved unødig tilsmudsning af telt og gulv, betales for rengøring. Artikler til udsmykning skal være udført i farveægte og brandhæmmende materiale.

Depositum: 

Ved leje af telt og gulv opkræves depositum på 50 % af lejeprisen, beløbet skal være indbetalt senest 30 dage før opstillingsdagen, restbeløbet betales ved levering, hvis andet ikke er aftalt skriftligt med udlejer.

Det indbetalte depositum tilbagebetales ikke ved afbestilling senere end 30 dage før den aftalte opstillingsdag.

Reklamationer: 

Ved eventuelle reklamationer skal udlejer gøres opmærksom på dette, inden det lejede tages i brug. Ellers betragtes det som modtaget i fejlfri stand.

Er der sket en fejl, kan vi kun rette den, hvis vi bliver kontaktet.

Udlejer svarer på 86 95 16 65, ellers indtales besked på telefonsvarer.

Reklamationer efter brug tages ikke til følge.

God fest ønskes af Jysk festudlejning.

© JYSK FESTUDLEJNING | CVR: 27667902 | Cookie- og privatlivspolitik